3. seja Sveta

Obveščamo vas, da bo 3. seja Sveta potekala 22. 11. 2018 ob 13. uri v Banketni dvorani Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1.

datum: 22.10.2018

kategorija: seje in sestanki

Predvideni dnevni red je naslednji:

1. Sprejem dnevnega reda 3. seje Sveta SIS EGIZ

2. Potrditev zapisnika 2. seje Sveta SIS EGIZ z dne 28. 3. 2018

3. Članstvo SIS/SRIP

4. Priprava na sejo Skupščine

5. Razno

Vabilo

Gradivo k točki 2 - Zapisnik 2. seje Sveta SIS EGIZ

Gradivo k točki 4 - Letno poročilo o delu v 2018 in smernice za leto 2019

Gradivo k točki 4 - Predlog za izbor revizorja

PPT prezentacija

Osnutek zapisnika 3. seje Sveta SIS EGIZ