2. seja Sveta

Obveščamo vas, da bo 2. seja Sveta potekala 28. 3. 2018 ob 13.30 uri v sejni sobi dekanata Fakultete za računalništvo in informatiko, Večna pot 113.

datum: 28.02.2018

kategorija: seje in sestanki

Predvideni dnevni red je naslednji:

  1. Sprejem dnevnega reda 2. seje Sveta SIS EGIZ
  2. Potrditev zapisnika 1. seje Sveta SIS EGIZ
  3. Predstavitev gradiva za 4. redno skupščino SIS EGIZ
  4. Razno

Vabilo

Gradivo k točki 2 - Zapisnik 2. seje Sveta SIS EGIZ

Gradivo k točki 3 - Gradivo za 4. redno skupščino SIS EGIZ

Gradivo k točki 3 - Poročilo direktorice

Osnutek zapisnika 2. seje Sveta SIS EGIZ