1. (9.) seja Sveta

Obveščamo vas, da bo 1. seja Sveta potekala 27. 11. 2017 ob 13. uri v sejni sobi dekanata Fakultete za računalništvo in informatiko, Večna pot 113.

datum: 27.10.2017

kategorija: seje in sestanki

Predvideni dnevni red je naslednji:

  1. Sprejem dnevega reda 9. seje Sveta SIS EGIZ
  2. Potrditev zapisnika 8. seje Sveta SIS EGIZ
  3. Poročilo o realizaciji letnega načrta dela za leto 2017
  4. Poročilo o predvidenih aktivnostih v letnem načrtu za leto 2018
  5. Predlog Zakona o razvojno - raziskovalni dejavnosti
  6. Razno

Vabilo

Gradivo k točki 2 - Zapisnik 8. seje Sveta SIS EGIZ

Gradivo k točki 3 in 4 - Poročilo direktorice o delovanju SIS EGIZ v letu 2017

PPT prezentacija

Osnutek zapisnika 1. seje Sveta SIS EGIZ