4. redna skupščina

Obveščamo vas, da bo 4. redna seja Skupščine potekala 28. 3. 2018 ob 15. uri v sejni sobi dekanata UL Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113.

datum: 28.02.2018

kategorija: seje in sestanki

Predviden dnevni red je naslednji:

  1. Potrditev zapisnika 3. redne seje skupščine
  2. Poročilo o delovanju SIS EGIZ v letu 2017 in predstavitev programa dela s finančnim načrtom za leto 2018
  3. Sprejem novih članov
  4. Razno

Vabilo

Zapisnik 3. redne seje skupščine

Gradivo - Letno poročilo o delu 2017 in letni načrt dela 2018

PPT prezentacija

Osnutek zapisnika 4. redne seje skupščine