3. redna skupščina

Obveščamo vas, da bo 2. redna seja Skupščine potekala 29. 9. 2016 ob 15. uri v predavalnici 22 na Fakulteti za računalništvo in informatiko, Večna pot 113.

datum: 31.05.2017

kategorija: seje in sestanki

Predviden je naslednji dnevni red:

  1. Potrditev zapisnika 2. redne seje skupščine
  2. Poročilo o delovanju SIS EGIZ v 2016
  3. Letni načrt dela in finančni načrt za leto 2017
  4. Izvolitev članov Sveta
  5. Sprejem novih članov
  6. Razno

 

Vabilo

Zapisnik 2. redne skupščine

Letni načrt dela in finančni načrt za leto 2017

Letno poročilo 2016

Akcijski načrt SRIP Zdravje - medicina