8. seja Sveta

Obveščamo vas, da bo 8. seja Sveta potekala 26. 1. 2017 ob 13. uri v sejni sobi dekanata Fakultete za računalništvo in informatiko, Večna pot 113.

datum: 12.01.2017

kategorija: seje in sestanki

Predvideni dnevni red je naslednji:

1. Sprejem dnevnega reda 8. seje Sveta SIS EGIZ

2. Potrditev zapisnika 7. seje Sveta SIS EGIZ

3. Poročilo direktorice

4. Pobuda za posvet o inovacijskem podpornem okolju - predstavitev mag. Svilana

5. Članstvo SIS EGIZ

6. Razno

 

Vabilo na 8. sejo Sveta

Zapisnik 7. seje Sveta

Gradivo

Predstavitev SID banke, d.d., Ljubljana - Slovensko inovacijsko okolje in kultura ter finančni instrumenti SID banke za večjo učinkovitost