2. redna skupščina

Obveščamo vas, da bo 2. redna seja Skupščine potekala 29. 9. 2016 ob 15. uri v predavalnici 22 na Fakulteti za računalništvo in informatiko, Večna pot 113.

datum: 29.08.2016

kategorija: seje in sestanki

 

Predviden je naslednji dnevni red:

 

1. Potrditev zapisnika 1. redne skupščine

2. Poročilo o delovanju SIS EGIZ in realizaciji sprejetega programa dela in finančnega načrta za leto 2016

3. Sprejem novih članov

4. Pobude in predlogi za pripravo programa dela za leto 2017

5. Razno

 

Zapisnik 1. redne skupščine 

Gradivo

Poročilo direktorice

Zapisnik 2. redne skupščine

 

V vednost:

Pravilnik o članstvu

Poslovnik o delu Sveta

Poslovnik o delu Skupščine

Pogodba SIS EGIZ - SBRA najem prostorov

Pogodba SIS EGIZ - SBRA storitve

 

Po zaključku skupščine je potekala še predstavitev dr. Draška Veselinoviča.