7. seja Sveta

Obveščamo vas, da bo 7. seja Sveta potekala 26. 9. 2016 ob 14. uri v sejni sobi dekanata Fakultete za računalništvo in informatiko, Večna pot 113.

datum: 15.09.2016

kategorija: seje in sestanki

Predvideni dnevni red je naslednji:

 

1. Potrditev zapisnika 6. seje Sveta

2. Priprava na 2. redno skupščino

3. Mednarodna baza ekspertov

4. Posvetovanje o slovenskem inovacijskem podpornem okolju

5. Razno

 

Vabilo na 7. sejo Sveta

Zapisnik 6. seje Sveta

Osnutek elaborata Mednarodne baze ekspertov

Predstavitev SID banke, d.d., Ljubljana - Slovensko inovacijsko okolje in kultura ter finančni instrumenti SID banke za večjo učinkovitost