Ustanovna skupščina

Obveščamo vas, da bo ustanovna skupščina SIS EGIZ potekala 21. 5. 2015 ob 14. uri v Zbornični dvorani rektorata Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12.

datum: 11.05.2015

kategorija: seje in sestanki

Predviden dnevni red je naslednji:

  1. Pozdravni nagovor
  2. Ugotovitev prisotnosti predstavnikov ustanovnih članov
  3. Izvolitev dveh overovitelj zapisnika
  4. Sprejem Pogodbe o ustanovitvi Slovenskega inovacijskega stičišča
  5. Volitve članov Sveta
  6. Sprejem programa dela
  7. Sprejem letnega finančnega načrta
  8. Slovesen podpis ustanovne listine Slovenskega inovacijskega stičišča
  9. Razno

 

Vabilo na ustanovno skupščino

Predstavitev Stičišča

Pogodba o ustanovitvi SIS EGIZ

Imenovanje članov Sveta

Program dela 2015