5. seja Sveta

Obveščamo vas, da bo 5. seja Sveta potekala 24. 5. 2016 ob 17. uri v sejni sobi dekanata Fakultete za računalništvo in informatiko, Večna pot 113.

datum: 16.05.2016

kategorija: seje in sestanki

Predvideni dnevni red je naslednji:

1. Sprejem dnevnega reda 5. seje Sveta

2. Potrditev zapisnika 4. seje Sveta

3. Poročilo o tekoči dejavnosti SIS EGIZ

3.1 Projektna prijava "RR dejavnost v podporo kakovostnemu staranju" (FIT4AGE)

3.2 Ustanovitev mrež SIS EGIZ za:

a) Kakovostno staranje in

b) Inovativna učna okolja

3.3 Pogodba SIS EGIZ - SGRZ

4. Razpis za direktorja SIS EGIZ

5. Sprejem internih aktov SIS EGIZ

a) Pravilnik o sprejemanju novih članov SIS EGIZ

b) Poslovnik o delu Sveta SIS EGIZ

6. Razno

 

Vabilo na 5. sejo Sveta

Zapisnik 4. seje Sveta

Poročilo o tekoči dejavnosti

Pogodbi SIS EGIZ - SBRA za najem prostorov in storitve

Razpis za direktorja

Pravilnik o članstvu

Poslovnik o delu Sveta

Poslovnik o delu Skupščine