6. seja Sveta

Obveščamo vas, da bo 6. seja Sveta potekala 29. 6. 2016 ob 13.30 uri v dekanovi sejni sobi Fakultete za računalništvo in informatiko, Večna pot 113.

datum: 21.06.2016

kategorija: seje in sestanki

Predvideni dnevni red je naslednji:

  1. Sprejem dnevnega reda 6. seje Sveta SIS EGIZ
  2. Obravnava in sprejem zapisnika 5. seje Sveta SIS EGIZ
  3. Poročilo komisije za pregled prijav na razpis za direktorja SIS EGIZ
  4. Predstavitev kandidatov za direktorja SIS EGIZ
  5. Izbor direktorja SIS EGIZ
  6. Določitev datuma in dnevnega reda Skupščine SIS EGIZ
  7. Razno

 

Vabilo na 6. sejo Sveta

Zapisnik 5. seje Sveta

 

V vednost posredujemo še naslednje dokumente: 

Pravilnik o prepovedi in ugotavljanju alkoholiziranosti in omamljenosti ter o prepovedi kajenja na delovnem mestu

Pravilnik o ukrepih delodajalca za zaščito delavcev pred spolnim in drugim trpinčenjem na delovnem mestu

Pravilnik o določanju in varovanju poslovnih skrivnosti

Pravilnik o promociji zdravja na delovnem mestu

Pravilnik o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela delavcem, zaposlenim v SIS EGIZ

Pravilnik o varovanju osebnih podatkov

Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in računalnikov v SIS EGIZ