Krepimo inovacijske zmogljivosti ter konkurenčnost slovenskega gospodarstva in družbe.