Evropska komisija predstavila evropsko strategijo za zdravila

Komisija je sprejela evropsko strategijo za zdravila, da bi pacientom zagotovila dostop do inovativnih in cenovno dostopnih zdravil ter podprla konkurenčnost, inovativno zmogljivost in vzdržnost farmacevtske industrije EU.

datum: 01.12.2020

kategorija: novice

tablete2

Strategija bo Evropi omogočila, da pokrije svoje potrebe po zdravilih, tudi v časih krize, prek trdnih dobavnih verig. Strategija bo pomagala vzpostaviti farmacevtski sistem EU, ki bo kos izzivom prihodnosti in bo odporen na krize.

Evropska strategija za zdravila ima štiri glavne cilje:

Čeprav je strategija veliko več kot instrument za odzivanje na krize, se opira na izkušnje, pridobljene pri začetnem odzivu na pandemijo COVID-19, ter povečuje pripravljenost in odpornost evropskega farmacevtskega sektorja.

V strategiji so predstavljeni konkretni ukrepi za zagotovitev razpoložljivosti in cenovne dostopnosti zdravil ter dostopa do njih. Podpira raznolike in varne dobavne verige, zagotavlja odprto strateško avtonomijo EU v svetu ter spodbuja okoljsko trajnostna zdravila.

Strategija bo prav tako omogočila, da bo farmacevtska politika EU še naprej služila javnemu zdravju v stalno spreminjajočem se okolju znanstvenih in tržnih preobrazb. Podpirala bo inovacije, osredotočene na paciente, ter zagotovila prilagajanje digitalnim in tehnološkim spremembam.

Ukrepi bodo zajemali celoten ekosistem zdravil, pa tudi nekatere vidike medicinskih pripomočkov. Strategija ustvarja sinergije z zelenim dogovorom in našimi ukrepi v okviru strateškega pristopa EU glede zdravil v okolju, da bi zmanjšali njihovo okoljsko tveganje, obravnavali onesnaževanje z ostanki zdravil ter spodbujali okolju prijaznejšo proizvodnjo, uporabo in odstranjevanje. Povezana je tudi z akcijskim načrtom o intelektualni lastnini.

Več informacij je na voljo tukaj