Minister za zdravje Tomaž Gantar podpisal Dveletni sporazum o sodelovanju med Regionalnim uradom Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) za Evropo in Ministrstvom za zdravje

Omenjeni sporazum je skupni dogovor o prednostnih področjih sodelovanja za obdobje dveh let, ki ga podpišeta minister za zdravje in regionalni direktor SZO.

datum: 20.07.2020

kategorija: novice

podpis gantar

Prednostna področja sodelovanja so predhodno dogovorjena in so izbrana na podlagi potreb Slovenije ter zasledujejo cilje najpomembnejših sprejetih strateških nacionalnih in mednarodnih dokumentov. Glede na potrebe ali spremenjene okoliščine, se področja lahko kadarkoli v dveletnem obdobju tudi spremenijo oz. dopolnijo.

Dveletni sporazum za obdobje 2020-2021 vsebuje prednostna področja sodelovanja iz naslednjih področij:

 

Vir: Ministrstvo za zdravje