Javni razpis za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanju njenih posledic

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je razpisalo Javni razpis za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanju njenih posledic, rok za prijave je 20. 07. 2020 do 15:00.

datum: 06.07.2020

kategorija: novice

covid

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo namenjeni pomoči ranljivim skupinam zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanje njenih posledic. V okviru javnega razpisa bodo sofinancirani projekti, v okviru katerih bodo razvite in preizkušene nove metode, oblike in/ali pristopi, ki bodo nadgradili že obstoječe prakse za preprečevanje in reševanje stisk ranljivih skupin (ciljne skupine), zaradi pojava epidemije COVID-19.

Predvideva se sofinanciranje predvidoma 14 projektov.   CILJNA SKUPINA JAVNEGA RAZPISA   Ciljne skupine javnega razpisa so: - žrtve nasilja, - starejši, - invalidi, - osebe s težavami v duševnem zdravju, - otroci in mladostniki, - in druge osebe, ki se srečujejo z visoko stopnjo socialne izključenosti (potrjene s strani strokovne komisije). Projekt lahko naslavlja več ciljnih skupin.   NAČIN FINANCIRANJA   Projekti bodo sofinancirani iz sredstev ESS v višini 100 % realiziranih upravičenih stroškov projekta. Namenska sredstva ESS predstavljajo 100 % skupnih upravičenih stroškov projektov, v skladu s členom 25a Uredbe (EU) 2020/558.   Ministrstvo bo posamezni projekt financiralo do največ 130.200,00 EUR za celotno obdobje sofinanciranja. Prijavitelj lahko zaprosi za 100 % sofinanciranje skupnih upravičenih stroškov projekta.   UPRAVIČENE VSEBINE IN AKTIVNOSTI   Upravičene aktivnosti projekta, ki so namenjene pomoči ciljnim skupinam zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanju njenih posledic, kot na primer:

  Več informacij glede razpisa, skupaj z razpisno dokumentacijo in obrazci, najdete na spletni povezavi tukaj.