Objavljena sta dva razpisa pobude za inovativna zdravila (IMI); rok za prijavo 29. 09. 2020

Objavljena sta dva razpisa pobude Innovative Medicines Initiative - IMI. Tema razpisov je zbiranje predlogov za zdravljenje raka s pomočjo umetne inteligence, za protimikrobno odpornost, za nevrodegenerativne bolezni, za diagnoze redkih bolezni, za vrnitev podatkov o kliničnem preskušanju sodelujočim v poskusih in o sodelovanju bolnikov pri zdravljenju.

datum: 01.07.2020

kategorija: novice

©-iStock-MarianVejcik-1068x601

Iz programa Obzorje 2020 je prek pobude IMI na voljo 59 milijonov EUR. Sredstva so namenjena za sodelovanje univerz, MSP in skupin, ki zastopajo bolnike v razpisih. K temu znesku bodo podjetja, združena v Evropsko federacijo farmacevtske industrije in združenja (EFPIA) dodala 47 milijonov evrov predvsem v obliki dela zaposlenih, dostopa do opreme in podobno.

Informacije o webinar dogodkih v zvezi z razpisnimi tematikami ter pravili, postopki in priložnostmi za mala in srednja podjetja so dostopne na povezavi tukaj.

Ostale informacije o razpisih so na voljo tukaj