7. redna seja Skupščine SIS EGIZ

Dne 18. 06. 2020 je v Mestni hiši v Veliki sejni dvorani potekala 7. redna Skupščina SIS EGIZ.

datum: 19.06.2020

kategorija: novice

image (1)

Na skupščini bil sprejet predlagan dnevni red, potrjen je bil zapisnik 6. redne seje skupščine SIS EGIZ, potrjeno je bilo poročilo o delovanju SIS EGIZ v letu 2019 in smernice programa dela s finančnim načrtom za leto 2020, imenovan je bil revizor za poslovno leto 2020 in predstavila sta se dva nova člana.

V preteklem letu smo dosegli veliko in smo ponosni na precej lepih rezultatov. V nadaljevanju si lahko preberete nekaj ključnih aktivnosti in dosežkov.

V sklopu Medicinske doline je na ravni EU raziskovalni center za protonsko obsevanje za južno in jugovzhodno Evopo dobil sredstva za pripravo projektne dokumentacije v sodelovanju z Inženirsko akademijo Slovenije, CERN in GSI. Nacionalnemu inštitutu za biologijo so bila odobrena kohezijska sredstva za gradnjo Raziskovalnega  središča na področju biotehnologije z biotehnološkim inkubatorjem. Končan je bil arhitekturni natečaj za fakulteti za strojništvo in za farmacijo. Naselje za reintegracijo upokojenih profesorjev (Academic Village) je bilo umeščeno v delovni program ob prijavi za pridobitev statusa Referenčnega mesta v evropskem inovacijskem partnerstvu za aktivno zdravo staranje (RS Slovenia EIP on AHA). Začenjajo se razgovori o podpori za izgradnjo Centra za biomedicinske študije.

Na področju SRIP Zdravje – medicina je lansko leto potekala evalvacija SRIP-ov. SRIP Zdravje – medicina je dosegel kar 7 od 10 točk, kar potrjuje, da uspešno izvajamo aktivnosti. Pripravili smo noveliran Akcijski načrt in oddali smo prijavo na 3. fazo javnega razpisa, rezultate še čakamo.

V mednarodnem okolju smo bili zelo aktivni, pridobili smo status Referenčnega mesta pri evropskem inovacijskem partnerstvu za aktivno zdravo staranje. Certifikat za RS Slovenia EIP on AHA so nam podelili septembra v Aarhusu. Posvetili smo pozornost mednarodnemu povezovanju in pričeli povezovati skupnost evropskih referenčnih mest s clustrom TIM. Sodelovanje v platformi personalizirana medicina S3P4PM nam je omogočilo  partnerstvo v prijavi na razpis INNOSUP s projektom o digitalizaciji Care4Health z vodilnim partnerjem iz Romunije.

Na področju personalizirane medicine smo organizirali mednarodno okroglo mizo in delavnico na temo poenostavitve delovanja zdravstvenih sistemov z udeleženci iz 6 EU držav in s predstavnikom Generalnega direktorata za zdravje in varnost hrane pri Evropski komisiji (s pomočjo našega partnerja SBRA).

V okviru nanotehnološke platforme smo se osredotočili na pripravljalne aktivnosti za ustanovitev pilotnega laboratorija za namen REACH registracije nanomaterialov in novih materialov, na podporo pri uvedbi formalnega izobraževanja ali do-izobraževanja s področja regulatorne toksilogije in na sodelovanje z GZS in Direktoratom za kemikalije na področju razvrščanja TiO2.

Spodaj si lahko ogledate utrinke z dogodka. 

 

IMG_20200618_143402IMG_20200618_121442IMG_20200618_121450IMG_20200618_130845IMG_20200618_132832IMG_20200618_143417image (1)