COVID-19: Dosedanji ukrepi Evropske komisije na področju zdravstvenega varstva

Zaradi velike količine informacij, povezanih s COVID-19, vam posredujemo hiter pregled dosedanjih ukrepov Evropske komisije.

Glavnina pristojnosti za spopadanje s koronavirusom (javno zdravje, meje, fiskalna politika) je v pristojnosti držav. Evropska komisija nudi polno podporo, spodbuja usklajen pristop in rešitve ter vseskozi poziva k solidarnosti. Hkrati angažirajo vse instrumente, ki jih imajo skladno s pogodbami in pristojnostmi na voljo, da državam članicam pomagamo zajeziti širjenje virusa in ublažiti njegov vpliv na gospodarstvo. V ta namen je bilo na evropski ravni predloženih veliko konkretnih ukrepov.

datum: 06.05.2020

kategorija: novice

img_9240

Krovni dokument z usmeritvami je Evropska komisija predstavila 13. 03. 2020, nato pa je bil dopolnjen z dodatnimi odločitvami in konkretnimi predlogi – tudi v dialogu z državami članicami.

Namen ukrepov je :

Dosedanji ukrepi Evropske komisije na področju zdravstvenega varstva (npr. zaščitna oprema), zagotavljanja varnosti, skupnega javnega naročanja in raziskav
(Več podrobnosti na osrednji spletnih straneh odziva EU na koronavirus - javno zdravjekrizno upravljanje in solidarnostraziskave in inovacije)