Obzorje 2020: Varne družbe - zagotavljanje digitalne varnosti

Rok prijave je 27. 8. 2020.

datum: 17.03.2020

kategorija: novice

Slika_obzorje

V okviru delovnega programa "Varne družbe: varovanje svobode in varnosti Evrope in njenih državljanov" programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 so bili 12. marca objavljeni trije javni razpisi na področju zagotavljanja digitalne varnosti za leto 2020:

Na področju umetne intelegence in varnosti za leto 2020 so aktualni naslednji javni razpisi:

Upravičeni prijavitelji: Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni: a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije, b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija, c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Sepcifični pogoji sodelovanja za te razpise so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Rok prijave: 27. 8. 2020.