Posvet: Stavbe in zeleni dogovor: Izzivi in trendi

6. marec 2020, Gospodarsko razstavišče

datum: 02.03.2020

kategorija: novice

Slika_stavbe

Evropa in z njo Slovenija si zastavlja ambiciozne cilje na področju zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov. Razogljičenje stavbnega fonda do leta 2050 zahteva gradnjo visoko učinkovitih novih stavb in intenzivno prenovo obstoječega stavbnega fonda. Kakšni so izzivi in trendi sodobne trajnostne gradnje? Kako lahko uspešno razogljičimo stavbni fond in kateri sektorji so povezani z gradnjo?

Trajnostna gradnja je izjemno pomemben del širšega prehoda na podnebno nevtralno gospodarstvo. Uvajanje novih sodobnih tehnologij, načela krožne uporabe virov, digitalizacija, novi standardi in kriteriji ustvarjajo nova delovna mesta in zahtevajo nove kompetence po celotni vrednostni verigi gradbenega sektorja.

Za vrednotenje in primerjavo trajnostne gradnje potrebujemo različna orodja in okoljske certifikacijske sheme, kot je npr. nacionalni znak za okolje, imenovan Znak kakovosti v graditeljstvu. Razvoj znanj in kompetenc ima pri spodbujanju razvoja trajnostne gradnje strateško vlogo. Ključnega pomena je usposobljenost kadra opremljenega z znanjem in potrebnimi veščinami, s čimer se zagotavljajo razvoj in gradnja trajnostnih stavb ter krepitev konkurenčnosti gradbenega sektorja.

To področje naslavljata dva projekta, ki vsak na svoj način utirata pot do zastavljenih ciljev, prvi z razvojem sistemskega okolja, drugi s krepitvijo sposobnosti celotne verige gradbenega sektorja:

Na posvetu želijo nasloviti izzive razogljičenja stavb:

O izzivih bodo udeleženci posveta intenzivno razpravljali na hekatonu s strokovnjaki.

Vabljeni: člani CER, partnerji kompetenčnega centra KOC INOVATIS, predstavniki ministrstev, predstavniki fakultet, zbornic, razvojno raziskovalnih organizacij, energetske agencije, regijske razvojne agencije ter vsi zainteresirani deležniki.

Program