Slovenski podjetniški sklad objavlja razpis P2 2020– Spodbude za zagon inovativnih podjetij

Rok 20. 4. 2020.

datum: 04.03.2020

kategorija: novice

Slika_predstavitev vizitka

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je 21. 2. 2020 v Uradnem listu RS št. 10/2020 in na spletni strani SPS-a objavil javni razpis P2 2020 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij.

Mlada inovativna podjetja s potencialom rasti bodo lahko z nepovratnimi sredstvi v višini do 54.000 EUR razvijala produkt (MVP) in vstopila na trg.

Kdo so podjetja, ki bodo lahko koristila zagonsko spodbudo P2 v letu 2020?

Zagonsko spodbudo P2 lahko koristijo mikro in mala podjetja, ki so se registrirala pri pristojnem organu oz. sodišču v obdobju od 1. 1. 2019 do vključno 15. 3. 2020, in ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

Mlado inovativno podjetje, ki bo izpolnjevalo pogoje razpisa, bo lahko prejelo največ do 54.000 EUR subvencije v obliki pavšalnega zneska in v treh tranšah (1. tranša 10.000 EUR, 2. tranša 12.000 EUR in 3. tranša 32.000 EUR) za dosežene minimalno zahtevane cilje (realizirana zaposlitev, vključitev v program mentoriranja, začetek izvajanja razvojnih aktivnosti, priprava MVP in testiranja, zaključek razvoja, vstop na trg).

Pred prijavo na razpis imajo vsa inovativna podjetja, ki se želijo prijaviti na razpis P2 2020, do 19. marca 2020 možnost prijave v pred-selekcijski postopek Tekmovanja Start up Slovenija 2020, kjer lahko v procesu pred-selekcije, ki se zaključi z osebno predstavitvijo idejo na DEMO dnevu, pridobijo do 35 točk, ki se bodo upoštevale pri javnem razpisu P2 2020. Rok za oddajo vlog na Sklad je 20. april 2020, ko bodo že znani rezultati predselekcijskega postopka.

Po podpisu pogodbe o sofinanciranju s SPSom je obvezno sodelovanje z mentorjem, ki bo na podlagi individualnih srečanj nudil pomoč podjetju v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj, nadgradnje kompetenc ter spodbujanja vseh aktivnosti, ki jih potrebuje in izvaja podjetje, da uspe prebroditi najbolj ranljive prve vstopne korake na trgu. Lista start up mentorjev je dostopna na spletni strani SPSa.

Razpisna dokumentacija