JR za sofinanciranje raziskovalnih projektov med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2020–2022

Rok za oddajo prijav: 6. 12. 2019 do 14. ure.

datum: 07.10.2019

kategorija: novice

Slika_francoska zastava

Predmet JR: sofinanciranje izvajanja dvoletnih bilateralnih raziskovalnih projektov, predvidoma v obdobju od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022 na skupno dogovorjenih raziskovalnih področjih, ki so:

Cilj JR: okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Francosko republiko in s tem omogočanje znanstveno-tehnološkega napredka na strateško pomembnih področjih s sodelovanjem slovenskih in francoskih raziskovalcev, okrepiti sodelovanje v okviru EU in spodbuditi skupne prijave na razpise EU na področju raziskav in inovacij ter na druge mednarodne razpise.

Subjekti, ki se lahko prijavijo na JR: na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (RO) in zasebni raziskovalci, ki:

Če pri prijavi sodeluje več izvajalcev raziskovalne dejavnosti, je prijavitelj matična raziskovalna organizacija (RO). Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo in je prva navedena na prijavnem obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja bilateralnega raziskovalnega projekta v času prijave.

Čas izvajanja sofinanciranja predmeta JR: od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022.

Rok za oddajo prijave: 6. 12. 2019 do 14. ure.

Razpisna dokumentacija