Obzorje 2020: Razpis za Marie Sklodowska - Curie inovativne mreže usposabljanja za leto 2020

Rok za prijavo: 14. januar 2020.

datum: 19.09.2019

kategorija: novice

Slika_povezave

12. septembra se je v okviru prednostne naloge "odlična znanost" programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 odprl javni razpis za zbiranje predlogov za Marie Sklodowska - Curie inovativne mreže usposabljanja (ITN) za leto 2020.

Inovativne mreže povezujejo univerze, raziskovalna središča in podjetja iz raznih koncev sveta, usposabljanje je namenjeno mladim raziskovalcem.

Upravičeni prijavitelji: Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni: (a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije, (b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija, (c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Finančna sredstva za dejavnosti Marie Sklodowska - Curie so namenjena predvsem organizacijam, denimo univerzam, raziskovalnim ustanovam in podjetjem, ki skupaj oblikujejo mrežo raziskovalnega usposabljanja. Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Vrednost razpisa: 445.126.591 EUR.

Rok za prijavo: 14. januar 2020.

Razpisna dokumentacija