JR za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov v letu 2020

Rok za oddajo vlog je 5. november 2019.

datum: 10.09.2019

kategorija: novice

Slika_projekt

Predmet JR: (so)financiranje gostovanj pri nekdanjih in sedanjih vodjah ERC projektov zunaj Republike Slovenije, ki so že izvedli ali trenutno izvajajo znanstvenoraziskovalne projekte ERC (Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant) na področju katerekoli znanstvene vede.

Gostovanja raziskovalcev iz Slovenije trajajo najmanj en in največ šest mesecev ter se pričnejo v letu 2020. Gostovanja raziskovalcev so časovno sklenjena (nedeljiva) gostovanja v trajanju od enega do šestih mesecev.

Upravičeni prijavitelji: na JR se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v Evidenco RO oziroma register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija, ter izpolnjujejo pogoje predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije.

Vrednost razpisa: 240.000,00 EUR.

Rok prijave: 5. november 2019.

Razpisna dokumentacija