JR za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v RS 2020 - 2022

Rok za oddajo prijav je 23. september 2019.

datum: 06.08.2019

kategorija: novice

Slika_bela tabla

Predmet JR: finančna podpora tistih aktivnosti subjektov inovativnega okolja, ki zagotavljajo podporo ciljnim skupinam. Podpora ciljnim skupinam se zagotavlja s promocijsko motivacijskimi dogodki, informiranji in svetovanji, tematskimi delavnicami, mentoriranjem, z zagotavljanjem pomoči prek ekspertov in z upravljanjem portfelja ciljnih skupin. Različni vsebinski sklopi podpore kot različni nivoji aktivnosti za ciljne skupine, so oblikovani kot trije sklopi (faze) razpisa.

Faze so naslednje:

Namen razpisa je prispevati k: 

Upravičeni prijavitelji: zasebni zavodi.

Vrednost razpisa: 10.133.915,92 EUR.

Zneski in deleži financiranja: dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 100.000 EUR in ne višja od 550.000 EUR v primeru, da sta vključeni samo Fazi 1 in 2 in ne višja od 700.000 EUR v primeru, da so vključene Faze 1, 2 in 3 za celotno obdobje trajanja projekta. Sredstva namenjana Fazi 3 lahko obsegajo največ 50 % celotne vrednosti operacije.

Rok prijave: 23. september 2019.

Razpisna dokumentacija