JR za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v obdobju od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2021

Rok prijave: 5. september 2019.

datum: 30.07.2019

kategorija: novice

Slika_ameriška zastava

Predmet JR: sofinanciranje medsedbojnih obiskov slovenskih in ameriških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v obdobju od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2021 na vseh raziskovalnih področjh. Bilateralni projekti trajajo dve leti.

Upravičeni prijavitelji: na JR se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:

Na ameriški strani ni javnega razpisa, zato se ameriške raziskovalne organizacije v projekt vključujejo na lastne stroške, sodelujoče ameriške raziskovalce na projektu pa prijavi samo slovenski prijavitelj.

Obseg sredstev: 300.000 EUR.

Rok prijave: 5. 9. 2019.

Razpisna dokumentacija