Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v obdobju od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2022

Rok za oddajo prijav je 6. september 2019.

datum: 03.06.2019

kategorija: novice

Slika_češnja

Predmet JR: sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev na Japonskem, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte z japonskimi raziskovalci v obdobju od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2022 na vseh znanstvenih področjih (na japonski strani so ta področja vključena v znanstvene vede: družboslovje, naravoslovje in humanistika).

Upravičeni prijavitelji: prijavijo se lahko raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:

Ostali pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Vrednost razpisa: 48.000,00 EUR.

Trajanje projekta: 2 leti.

Rok prijave: 6. september 2019. 

Razpisna dokumentacija