Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov«

Prvi rok za oddajo vlog je 30. 9. 2019.

datum: 03.06.2019

kategorija: novice

Slika_skupaj

Predmet JR: sofinanciranje upravičenih stroškov krepitve trženja blagovnih znamk preko showroomov na tujih trgih.

Namen JR: podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih nivojih.

Cilj JR: podpreti najmanj 47 mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP) do leta 2023 s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.

Regija izvajanja: razpisana sredstva so v celoti namenjena prijaviteljem s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.

Sofinanciranje: sofinancirale se bodo operacije v dveh sklopih:

Upravičeni stroški:

Višina sofinanciranja: dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 30.000,00 EUR in ne višja od 100.000,00 EUR.

 

Skupna višina sredstev: 4.700.000,00 EUR.

Pogoji: tukaj.

Roki za oddajo vlog: predvideni so štirje roki za oddajo vlog - 30. 9. 2019, 30. 9. 2020, 30. 9. 2021 in 30. 9. 2022. V primeru povečanje sredstev bodo v okviru spremembe JR v Uradnem listu lahko določeni tudi dodatni roki za oddajo vlog.

Razpisna dokumentacija