Evropska sredstva za 13 novih centrov odličnosti v sedmih državah članicah EU

datum: 26.04.2019

kategorija: novice

Slika_žarnica na tablici

Evropska komisija bo s 195 milijoni EUR podprla vzpostavitev in razvoj 13 novih centrov odličnosti v sedmih državah članicah EU. Projekti v Bolgariji, na Cipru, Češkem, v Estoniji, Latviji ter na Poljskem in Portugalskem bodo prejeli po 15 milijonov evrov za vzpostavitev partnerstev z vodilnimi raziskovalnimi centri po Evropi na področju zdravja, pomorskih raziskav, industrijske proizvodnje, biotske raznovrstnosti in nano materialov. Financiranje bo zagotovljeno iz podprograma Teaming v sklopu programa Obzorje 2020. Slovenije žal ni med prejemnicami sredstev za TEAMING projekte in tako ostajamo v tem finančnem obdobju pri enem teaming projektu, InnoRenew.

Spletna stran z informaciji o dodelitvi sredstev

Spletna stran z informacije o podprojektu Teaming