Upravljanja družinskih podjetij in nove oblike financiranja njihove rasti

23. april 2019

datum: 02.04.2019

kategorija: novice

Slika_konferenca

Program dogodka:

Pomen družinskega podjetništva na GZS in slovensko gospodarstvo Boštjan Gorjup, predsednik GZS), 10 minut

Dobre prakse pri upravljanju družinskih podjetij (Maurizio Sella, Gruppo Banca Sella), 20 minut

Panel 1: Izzivi prenosa lastništva na novo generacijo, 45 minut

Sklad zasebnega kapitala Alfi 2: Tone Pekolj, 10 minut

Panel 2: Možnosti financiranja rasti družinskih podjetij, 45 minut

Zaključek in povzetek razprave: Bojan Ivanc, 5 minut 

Podrobnejše informacije