Innowide Eureka- valorizacija produktov/storitev

datum: 28.02.2019

kategorija: novice

Slika_denar

V okviru Innowide Eureka programa lahko podjetja za svojo internacionalizacijo pridobijo pomoč pri presoji plasiranja produktov na globalne trge na naslednjih področjih:

Gre za nepovratna sredstva v višini do 60.000 EUR ali 70 % kritja celotnih stroškov projekta (minimalno 86.000 EUR), pri čemer se dodeljuje 50 % sredstev na začetku izvajanja projekta. Ni limita za podpogodbeno izvajanje storitev.

Podrobnejše informacije