Objavljen je javni razpis za podelitev priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2019

Rok za oddajo vlog je 29. 5. 2019.

datum: 26.02.2019

kategorija: novice

Slika_jabolka

Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (v nadaljevanju: PRSPO) je najvišje priznanje RS za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. PRSPO spodbuja slovenske organizacije k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja poslovne odličnosti ter hkrati daje prejemnikom priznanja večjo moč pri njihovi konkurenčnosti doma in v svetu.

Prijavitelji lahko prejmejo diplome za sodelovanje za določeno raven doseženih točk ali posebne dosežke. Obenem bodo prejeli tudi mednarodno veljavne certifikate, ki jih bo glede na pridobljene točke izdal EFQM iz Bruslja na podlagi Distribucijske pogodbe in veljavnih evropskih meril EFQM sheme "Priznani v odličnosti - Recognised for Excellence" za dosežene točke nad 300, 400 in 500 (od 1000 možnih).

Model odličnosti EFQM pozna različne ravni odličnosti, po katerih se lahko organizacija dviga na področju odličnosti. EFQM podeljuje certifikate za zavezani k odličnosti (ang. Committed to Excellence - C4E), prepoznani v odličnosti (ang. Recognised for Excellence - R4E) in EFQM nagrado odličnosti (ang. EFQM Global Excellence Award). Postopek PRSPO omogoča pridobitev cetifikata prepoznani v odličnosti in pa nacionalna nagrado za poslovno odličnost, kar je odlično izhodišče za prijavo na EFQM nagrado za odličnost.

Za boljše razumevanje modela odličnosti EFQM vam je na voljo Management dokument EFQM, ki se uporablja skupaj z uradnim prevodom brošure Model odličnosti EFQM (op. brošura je plačljiva, naročite pa jo lahko preko tega obrazca). Zaradi nekoliko posebnega izrazoslovja pa je tukaj tudi Slovar pogostih izrazov.

Pogoji za sodelovanje na razpisu

K prijavi so vabljena slovenska podjetja in javne inštitucije v naslednjih kategorijah:

V kategoriji organizacij na področju javnega sektorja lahko sodelujejo: državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava, ki so proračunski uporabniki, ter druge pravne in fizične osebe zasebnega prava, ki opravljajo nepridobitno dejavnost in izkažejo delovanje v javnem interesu. Prijavijo se lahko podjetja in javne inštitutcije, ki imajo najmanj 15 polno zaposlenih oz. število zaposlenih, ki je primerljivo po merilu ekvivalenta polnega delovnega časa.

Rok za oddajo vlog je 29. 5. 2019. 

Podrobnejše informacije o razpisu