IKT horizontalna mreža vabi na dogodke!

Seznanite se lahko kako načrtovati in izpeljati testiranja za zagotavljanje varnosti in privatnosti vaših rešitev skozi celoten cikel razvoja, vzpostavitve in operativnega delovanja. Udeležite se lahko tudi izobraževanja, kjer boste spoznali študije primerov inovativnih digitalnih poslovnih modelov ter preizkusili orodja za inoviranje le teh. Vabljeni tudi na aktualno izobraževanje, kaj je umetna inteligenca v teoriji in kaj v praksi in zakaj je pomembna in nujna za vaše podjetje.

datum: 11.02.2019

kategorija: novice

Slika_IKT

7. 3. 2019: Zagotavljanje varnosti s celovitom pristopom k testiranju rešitev, od 9.00 do 12.00, GZS, Poslovna oaza

V prvi vrsti je namenjeno naročnikom, ki želijo dobiti kakovostno in varno rešitev. Namenjeno je tistim, ki želijo dobiti kar največ za svoja vložena sredstva, hkrati pa najmanjšo možno obremenitev svojih ključnih ljudi v vseh fazah izvajanja projekta.

Namenjeno je tudi izvajalcem storitev za optimalno načrtovanje aktivnosti. Testiranje skladnosti s projektnimi zahtevami je pogosto v ozadju, a je nujno za zagotavljanje kakovostnih in varnih produktov IT rešitev. Z natančno specificiranimi prevzemnimi kriteriji se prihrani ogromno časa, denarja in slabe volje ob predaji rešitve naročniku.

Zakaj se udeležiti? Razvoj in uvajanje rešitev informacijske tehnologije je vse zahtevnejše zaradi kompleksnosti rešitev številnih povezanih naprav in storitev. Kar vnaša tudi možnosti napak in ogroža kakovostno in varno delovanje. Zagotavljanje varnosti in privatnosti v razvejanih, povezanih in kompleksnih sistemih je mogoče le s sistematičnim testiranjem, ki pa je lahko časovno zahtevno. Na usposabljanju boste izvedeli, kako načrtovati in izpeljati testiranja za zagotavljanje varnosti in privatnosti vaših rešitev skozi celoten cikel razvoja, vzpostavitve in operativnega delovanja.

Kaj boste na dogodku spoznali? Na primerih boste spoznali:

Kotizacija in popusti

18. 4. 2019: Razvoj in inoviranje poslovnih modelov, od 9.00 do 15.00, GZS, Dvorana E

Delavnica je namenjena podjetnikom, direktorjem podjetij, direktorjem/vodjem prodaje, razvoja, trženja, kadrovskih služb in razvijalcem produktov/storitev.

Zakaj se udeležiti? Priprava učinkovitega poslovnega modela ima odločilen vpliv na uspešnost podjetja. Na delavnici boste:

Kaj boste na dogodku spoznali? Digitalna transformacija ne pomeni le digitalizacije obstoječih poslovnih procesov in prilagoditve obstoječih poslovnih modelov, temveč tudi nastajanje popolnoma novih poslovnih modelov, podprtih z digitalnimi orodji. Pravočasno prilagajanje poslovnega modela je lahko ključno za ohranjanje konkurenčnosti poslovnega subjekta. Na delavnici boste spoznali orodja, gradnike, izzive in nasvete za testiranje ter uvedbo novih ali optimizacijo obstoječih poslovnih modelov. Spoznali boste študije primerov inovativnih digitalnih poslovnih modelov ter spoznali in tudi preizkusili orodja za inoviranje poslovnih modelov:

Delavnica bo usmerjena na digitalizacijo poslovnih modelov.

Kotizacija in popusti

5. 6. 2019: Umetna inteligenca kot bistveni premik v digitalni preobrazbi, od 13.00 do 17.00, dvorana G/medetaža

Izobraževanje je namenjeno vodjem, direktorjem, članom uprav in tistim zaposlenim, ki so odgovorni poslovni nosilci digitalne preobrazbe svoje organizacije in se zavedajo, da je uporaba umetne inteligence že danes nujna za ohranjanje konkurenčne prednosti na domačem in globalnem trgu.

Zakaj se udeležiti? Ker boste spoznali:

kar vam bo omogočalo lažje sprejemanje odločitev pri načrtovanju uporabe novih tehnologij v podjetju.

Kaj boste na dogodku spoznali? Izobraževanje je kratek povzetek izkušnje vpeljave umetne inteligence v industriji in je pripravljeno v petih delih: (1) Uglajen uvod v AI, (2) Zakaj o tem govorimo, (3) Kako se približati AI, (4) Kako uvesti AI in (5) Primeri dobrih praks uvedbe AI.

V prvem delu je predstavljen nabor osnovnih pojmov umetne inteligence, ki omogoča jasnejše razumevanje drugega dela izobraževanja, kjer je predstavljen kratek vpogled v prednosti uvedbe umetne inteligence. Na predavanju ne bomo govorili o nevarnosti umetne inteligence - to na kratko opiše pogosto uporabljen izrek: "Ne bojim se umetne inteligence, bojim tistih, ki delajo umetno inteligenco."

Kotizacija in popusti