5. redna skupščina

Obveščamo vas, da bo 5. redna seja Skupščine potekala 18. 12. 2018 ob 14. uri v sejni sobi dekanata UL Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113.

datum: 18.11.2018

kategorija: seje in sestanki

Predviden je naslednji dnevni red:

  1. Sprejem dnevnega reda
  2. Potrditev zapisnika 4. redne seje skupščine
  3. Poročilo o delovanju SIS EGIZ v letu 2018 in smernice programa dela s finančnim načrtom za leto 2019
  4. Razno

Vabilo

Zapisnik 4. redne seje skupščine

Gradivo - Letno poročilo o delu v letu 2018 in smernica za leto 2019

PPT prezentacija

Osnutek zapisnika 5. redne seje skupščine