Primorska hranilnica Vipava je obogatila svojo ponudbo s podjetniškimi mikrokrediti iz Sklada skladov

datum: 30.10.2018

kategorija: novice

Slika_kovanci

Predstavniki SID banke in Primorske hranilnice Vipava so podpisali finančni sporazum, na osnovi katerega je primorska hranilnica pridobila 15 milijonov evrov iz Sklada skladov, ki ga na podlagi sporazuma o financiranju, sklenjenega z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, upravlja SID banka in je namenjen uporabi evropskih kohezijskih sredstev. Tem sredstvom bo Primorska hranilnica Vipava dodala še 7,5 milijona evrov lastnih sredstev ter jih nato v obliki mikro posojil posredovala slovenskim podjetjem in samostojnim podjetnikom.

Mikro posojila bodo pri Primorski hranilnici Vipava, ki je bila izbrana na podlagi javnega razpisa, na voljo mikro in malim podjetjem, samostojnim podjetnikom ter zagonskim (start-up) podjetjem.

Glavne prednosti so poleg ugodne obrestne mere tudi ročnosti (do 5 let) in moratoriji na odplačilo glavnice (do 2,5 leta) ter milejši pogoji zavarovanja, hranilnica pa tudi ne bo zaračunavala nadomestila za odobritev in vodenje kredita. Vrednost kredita lahko znaša od 5 - 25 tisoč EUR, financira pa se lahko do 100 odstotkov upravičenih stroškov za naložbe v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, stroškov dela, materiala, trgovskega blaga in storitev.

Vir informacije