Ustanavljanje družb v ZDA

datum: 20.12.2018

kategorija: novice

Slika_stolpnice

Organizacijske oblike družb

Ustanavljanje in poslovanje družb v ZDA urejajo predpisi držav članic. Zvezna zakonodaja predpisuje minimalne standarde za trgovanje z vrednostnimi papirji, večine ostalih vprašanj pa ne ureja.

Leta 2002 je bil oblikoval Model zakona o korporacijah, po katerem je svoje zakone o delniških družbah oblikovalo 24 zveznih držav, leta 2006 pa Enotni zakon o družbah z omejeno odgovornostjo, ki ga je uporabilo 6 zveznih držav. Zakoni o gospodarskih družbah v teh državah so v veliki meri poenoteni, v ostalih zveznih državah pa se ureditve razlikujejo.

V ZDA se lahko družba ustanovi po zakonodaji katerekoli zvezne države ne glede na sedež družbe. Upoštevaje enostavnost postopkov, davčne predpise in pomembnost lokacije se družbe najpogosteje ustanavljajo po zakonodaji držav Delaware, Nevada, California in New York.

Glavne organizacijske oblike v ZDA so:

Organizacijske oblike ZDA

Delniška družba (Corporation - Corp. / Inc. / Co. / Ltd.)

Zakonodaja o delniških družbah je v ZDA v pristojnosti zveznih držav. Naslednje značilnosti so skupne vsem ureditvam:

Družba z omejeno odgovornostjo (Limited Liability Company - LLC)

Vir informacije