Za inovativne rešitve za starejše zaposlene razpisanih 600.000 evrov

Rok za prijavo: 14. 1. 2019.

datum: 07.12.2018

kategorija: novice

Slika_izboljšanje

Razvojni sklad je 7. decembra 2018 objavil javni razpis za pilotne projekte razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih. Skupno je na voljo 600.000 EUR, od tega največ 40.000 EUR na posamezno projektno partnerstvo. Rok za prijavo je 14. januar 2019.

Namen razpisa: spodbujanje podaljševanja delovnega življenja starejših zaposlenih in skrajševanje povprečnega bolniškega staleža zaposlenih. Z njim želijo v podjetjih spodbuditi ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih. Poleg tega želijo prispevati k razvoju in uvedbi starejšim zaposlenim prilagojenih delovnih okolij in delovnih mest. V okviru razpisa bodo zato sofinancirali aktivnosti, ki bodo usmerjene v vpeljavo ustreznih ukrepov, denimo programov, pripomočkov, orodij, aktivnosti in vključitev strokovnjaka za upravljanje starejših zaposlenih.

Finančne spodbude so namenjene za partnerstva, ki jih lahko sestavljata dva krovna partnerja, ki uvajata projektne rešitve. Možen pa je tudi dodaten svetovalni partner, ki ima svetovalno vlogo. Sestava partnerstev in pogoji, ki jih morajo partnerji izpolnjevati, so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Skupno bo izbranih 15 prijav, in največ devet v kohezijski regiji vzhodne Slovenije, v kohezijski regiji zahodne Slovenije pa največ šest. Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, sta proračunski leti 2019 in 2020. Skrajni rok za dokončanje posameznega pilotnega projekta in vseh projektnih aktivnosti je 30. junij 2020.

Za prijavitelje bosta na voljo dve informativni delavnici, na katerih bodo predstavili vsebino in dokumentacijo razpisa. Prva bo 19. decembra 2018 v Dravogradu, druga pa 20. decembra 2018 v Ljubljani.

Delodajalci se po opozorilu sklada srečujejo s pomanjkanjem kadra, še posebej v gostinstvu, gradbeništvu, drugih poslovnih dejavnostih, prometu, skladiščenju in predelovalni dejavnosti. Poleg tega se s staranjem prebivalstva povišuje povprečna starostna struktura njihovih zaposlenih. V zadnjih petih letih se je število starejših delovno aktivnih povečalo za več kot 68 odstotkov.

Starejši zaposleni so vse bolj pomembni in imajo potencial, ki ga ne gre zanemariti. Sodelovanje na javnem razpisu prispeva k njihovi podaljšani delovni aktivnosti, kar ima pozitivne učinke tako za posamezno podjetje, kot celotno gospodarstvo.

Razpisna dokumentacija

Vir informacije