Javni razpis za financiranje obratnih sredstev in opreme za obdelovalce in predelovalce lesa - B2 2018

Rok za oddajo prijav je od 14. 1. 2019 do 31. 5. 2019 oziroma do porabe sredstev.

datum: 14.12.2018

kategorija: novice

Slika_drva

Slovenski regionalno razvojni sklad je 14. 12. 2018 v Uradnem listu objavil Javni razpis za financiranje obratnih sredstev in opreme za obdelovalce in predelovalce lesa - B2 2018.

Predmet razpisa: dodeljevanje ugodnih posojil Sklada projektom na področju obdelave in predelave lesa na območju Republike Slovenije, s ciljem spodbujanja razvoja slovenske lesno predelovalne industrije (podprogram B2) s sofinanciranjem nakupa hlodovine vseh vrst in kakovosti, ki je nastala kot posledica številnih ujm in neurij na območju Republike Slovenije, stroškov dela in nakupa opreme ali delovnih strojev.

Namen razpisa: spodbujanje obdelave in predelave lesa, dviga konkurenčnosti, tržne naravnanosti in tehnološkega razvoja podjetij ter skladnega  regionalnega razvoja.

Vrednost razpisa: 3.800.000,00 EUR.

Rok za oddajo prijav: od 14. 1. 2019 do 31. 5. 2019 oziroma do porabe sredstev.

Dodatne informacije: v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud (01 836 19 53) ali e-naslov info@regionalnisklad.si.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Sklada.