Javni razpis - Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0

Rok za oddajo 20. 2. 2019.

datum: 14.12.2018

kategorija: novice

Slika_les

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 14. 12. 2018 v Uradnem listu objavilo javni razpis za Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0.

Predmet razpisa: sofinanciranje operacij podjetij, ki bodo uvedla učinkovito ravnanje z viri, in katerih cilj oziroma rezultat mora biti nov ali izboljšan izdelek na področju predelave ali obdelave lesa.

Namen razpisa: uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %).

Javni razpis je namenjen:

Cilji razpisa so:

Pričakovan rezultat razpisa je sofinanciranje najmanj 11 operacij, ki bodo vključevale ukrepe za učinkovito ravnanje z viri ter povečanje števila zaposlenih za najmanj 10 zaposlenih, izraženo kot ekvivalent polnega delovnega časa ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega za najmanj 3 %.

Upravičeni stroški so:

Vrednost razpisa: 5.554.701,04 EUR.

Rok za oddajo vlog: 20. 2. 2019.

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani MGRT.