V okviru javnega razpisa Po kreativni poti do znanja 2017-2020 je za študijsko leto 2018/2019 predvidenih 2,2 milijona evrov

Rok za prijavo je 23. 11. 2018.

datum: 03.10.2018

kategorija: novice

Slika_študent

Odprt je rok za prijavo na Javni razpis Po kreativni poti do znanja za študijsko leto 2018/2019. Razpoložljiva sredstva za izvajanje projektnih aktivnosti, ki so predvidena za študijsko leto 2018/2019, so v višini do največ 2.259.848,70 EUR.

Z izvedenimi projektnimi aktivnostmi se bodo študenti opremili s kompetencami, potrebnimi za lažji prehod iz izobraževanja na trg dela. Z javnim razpisom se spodbuja vključevanje (ne)gospodarstva v pedagoški proces na visokošolskih zavodih in prenos znanj, izkušenj in dobrih praks iz visokošolskih zavodov v (ne)gospodarstvo terprenos strokovnega znanja in razvijanje kompetenc tudi pri študentih in pri drugih osebah, ki ne bodo vključene v projekte.

Medsebojna izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks bo prispevala k izmenjavi strokovnega in akademskega znanja, kar bo spodbudilo visokošolske zavode k posodabljanju študijskih programov in k uvajanju inovativnega pristopa k poučevanju ter k prenosu najnovejših znanstvenih spoznanj, teoretskih pristopov in metodologij z namenom naposredne aplikativne uporabe v gospodarstvu in širši družbi.

Rok za oddajo vlog na javni razpis za študijsko leto 2018/2019 (drugo odpiranje) je do vključno 23. 11. 2018.

Potencialni prijavitelji lahko več informacij pridobijo na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Vir informacije