Za nami uspešna predstavitev na MOS 2018

SIS tudi letos podprl Stičišče znanosti in gospodarstva!

datum: 15.09.2018

kategorija: novice

Slika4[2]

Letošnje že tretje Stičišče znanosti in gospodarstva, projekt MIZŠ pod vodstvom Janeza Škrleca, je bilo v okviru mednarodnega sejma MOS izjemno uspešno. Na stičišču se je predstavilo več kot 50 partnerjev iz fakultet, inštitutov, različnih združenj in podjetij. V okviru različnih projektov so bili predstavljeni tudi primeri dobrih praks sodelovanja. Med izstopajočimi partnerji, ki so predstavili nove tehnologije, inovacije in dosežke, so bili:

Izjemno dobro se je s poljskim robotom predstavila Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru. Veliko zanimanja je vzbudila študentska električna formula FERI - UM. Mnoge obiskovalce je izjemno navdušil bionski človek v virtualnem okolju. To predstavitev so prav tako pripravili strokovnjaki iz FERI UM. Drugi strokovnjaki te iste fakultete so predstavili neinvazivno spremljanje in vizualizacijo aktivnosti skeletnih mišic v procesu rehabilitacije. Projekt bionski človek za izobraževalne namene pa sicer vodi Janez Škrlec, pri projektu sodeluje višja in visoka strokovna šola za bioniko na Ptuju in podjetje INTRI. V okviru letošnje predstavitve so bili celovito predstavljeni tudi mnogoštevilni implantabilni medicinski in bionični vsadki. Letošnja predstavitev v okviru omenjenega stičišča je bila fokusirana na mikro, bio in nanotehnologije, ter vesoljske tehnologije. V konstekstu celovite predstavitve so bila zajeta tudi naslednja področja: elektronika, mehatronika, avtomatika, robotika, energetika, IKT, bionika in drugo.

Fakulteta za strojništvo UM je skupaj z Zlatarno Celje v okviru programa Martina predstavila Ultrazvočno razpršilno pirolizo za izdelavo nanodelcev zlata. Fakulteta za strojništvo UL je predstavila hibridno toplotno napravo. Na stičišču znanosti in gospodarstva so sodelovala tudi mnoga podjetja. Posebej so izstopali:

Letošnje Stičišče znanosti in gospodarstva se je pokazalo kot uspešen in koristen projekte MIZŠ, ki povezuje znanost in gospodarstvo ter spodbuja razvoj in inovacije. Letos je strokovna komisija Celjskega sejma v okviru Stičišča znanosti in gospodarstva podelila kar tri priznanja. Posebno priznanje je dobilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, za celostno predstavitev projekta Stičišča znanosti in gospodarstva. Posebno priznanje je prejel tudi Janez Škrlec, Razvojna raziskovalna dejavnost za celovito predstavitev inovacij na področju bionike in podpornega sveta sodobne medicine. Zlato priznanje pa je prejelo podjetje SkyLabs d.o.o. iz Maribora, skupaj z Laboratorijem za elektronske in informacijske sisteme na FERI UM, in sicer za aplikacije na področju vesoljskih tehnologij.

Sodelujoči partnerji: Institut Jožef Stefan, Kemijski inštitut, Nacionalni inštitut za biologijo, Univerza v Mariboru, Univerza v Ljubljani, Univerza v Novi Gorici, FERI UM, FE UL, FS UL, NTF UL, FKBV UM, Center odličnosti Nanocenter, Center odličnosti NAMASTE, Slovensko inovacijsko stičišče, evropsko gospodarsko interesno združenje (SIS EGIZ), Visoka šola za bioniko na Ptuju, Višja strokovna šola ŠC Ptuj, Fakulteta za informacijske študije Novo Mesto, PEF UM, FE UM, EPF UM, FVV UM, FS UM, FGG UL, Center za prenos tehnologij in inovacij na IJS (CTT IJS), GZS ter visokotehnološka podjetja: Skylabs d.o.o., Cosylab d.d., EKOSEN d.o.o., PIPISTREL d.o.o., RLS d.o.o., EUREL d.o.o., Dobre rešitve d.o.o., PS d.o.o., Miel Elektronika d.o.o., DUOL d.o.o., Makro Team d.o.o., MyCol d.o.o., Bucik d.o.o., Nanotul d.o.o., ROTO d.o.o., INTRI d.o.o., Saving d.o.o., INEA d.o.o., Fotona d.o.o., Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o., DRM d.o.o., VRC d.o.o., Zlatarna Celje d.o.o., TECES in mnogi drugi.

Skupno je sodelovalo več kot 50 partnerjev in predstavljene so bile vrhunske inovacije, nove tehnologije in tehnološki procesi. Poudarek je bil na mikro, bio in nanotehnologiji in vesoljskih tehnologijah. Stičišče je pokrivalo še naslednja pomembna področja: elektroniko, mehatroniko, avtomatiko, robotiko, mehatroniko, IKT, energetiko, bioniko in druga področja.

Slika4[2]Slika10[1]Slika12[1]Slika13[1]

Pripravil: Janez Škrlec