Povezani v kompetenčnem centru za razvoj kadrov v biotehnologiji in farmaciji

S 1. junijem 2018 smo se vključili v Kompetenčni center za razvoj kadrov v biotehnologiji in farmaciji Bio-Pharm, ki je financiran preko Javnega razpisa za vzpostavitev in delovanje kompetenčnih centrov za razvoj kadrov (JR 253).

datum: 30.07.2018

kategorija: novice

Slika_kompetenca

Osrednji namen projekta "KOC 2018" je dvig kakovosti dela v podjetjih. V skladu z razpisom, ki je nastal na pobudo Evropske komisije in slovenskih organov v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, bomo prijavitelji, vključeni v projekt, organizirali različna izobraževanja, ki bodo prispevala k dvigu usposobljenosti zaposlenih na ključnih področjih dela v podjetjih.

Naš operativni cilj bo dosežen 31. oktobra, z vzpostavljenim in delujočim kompetenčnim centrom za razvoj kadrov, oblikovanim modelom kompetenc in vsaj 200 realiziranimi vključitvami zaposlenih v usposabljanja.

Izmenjava znanj iz izkušenj iz panoge

KOC je investicija v znanje in priložnost za vse vključene, kjer se bomo učili, srečevala z izzivi in s sodelovanjem nizali uspehe. Je promocija za vključene gospodarske panoge, da se povežemo, ugotovimo potrebe po razvoju kadrov in med seboj izmenjamo znanja ter izkušnje. Zaposlenimi bodo pridobili spretnosti, potrebne za uspešno izvajanje nalog na delovnem mestu, veščine in neformalno znanje, ki vodi k doseganju boljših rezultatov.

O dosedanjih rezultatih in praksah si lahko preberete več na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

V projektu sodelujemo projektna pisarna:

in panožni partnerji:

Obiščite spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Dodatne informacije: Vita Vukotič, vita@mediade.si

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Slkad_logo