Objavljeni instrumenti financiranja iz programa Obzorje 2020 za leto 2019

Evropska komisija je v okviru programa Obzorja 2020 objavila programe izvajanja za leto 2019.

datum: 26.07.2018

kategorija: novice

Slika_obzorje

Evropska komisija je v okviru programa Obzorja 2020 objavila programe izvajanja za leto 2019. Največje novosti so v horizontalnem deovnem programu "cross-cutting-activities". Posebna podpora se daje raziskavam na področju baterij, naslednje generacije za doseganje ciljev nizkoogljične družbe.

V okviru programa za inovacije v malih in srednjih podjetjih je poudarek na:

V okviru programa Zdravje, demografske spremembe in dobro počutje, bodo sredstva med drugim namenjena:

V sklopu instrumentov Inovativnega zdravja in nege se bo podprlo evropske projekte iz naslednjih področij:

Na področju digitalne transformacije v zdravstvu pa bodo razpisi namenjeni projektom na področju varnosti podatkov, evropski elektronski registraciji pacientov, investicijam v pametna okolja za starostnike in vrsti drugih naprednih aplikacij.

Podrobnejše informacije