Rezultati JR "Spodbujanje izvajanja raziskovalno - razvojnih projektov (TRL 3-6)"

Področje Zdravje - medicina sta naslovila dva odobrena projekta.

datum: 02.07.2018

kategorija: novice

Slika_raziskava

Rezultati Javnega razpisa "Spodbujanje izvajanja raziskovalno - razvojnih projektov (TRL 3-6)" s skupno vrednostjo sofinanciranja do 44.468.055,18 EUR so znani!

Po našem vedenju je bilo za področje Zdravje - medicina oddanih 6 vlog, kar predstavlja 9,7 % od vseh oddanih vlog (62). Za sofinanciranje je bilo izbranih 24 projektov, od tega 2 s področja Zdravje - medicina (8,3 % po številu projektov in po vrednosti 8,7 %). Nekoliko boljši izplen kot pri evropskih projektih!

Po 2 projekta so dobili še na fokusnih področjih Pametna mesta in skupnosti ter Trajnostna pridelava hrane, po 3 na področju Razvoja materialov, Pametnih zgradb in doma z lesno verigo in Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, na področjih Mobilnosti in Tovarn prihodnosti so bili odobreni po 4 proekti. Področje Trajnostni turizem je dobilo odobren 1 razvojni projekt.

Vsem prejemnikom sredstev iskreno čestitamo!

Podrobnejše informacije