Javni poziv za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije

Rok za oddajo prijav je 23. julij 2018.

datum: 19.06.2018

kategorija: novice

Slika_NGO

Predmet JR: sofinanciranje finančnega prispevka za zagotavljanje lastne udeležbe za projekte tistih nevladnih organizacij, ki so bili izbrani na razpisih, sofinanciranih iz proračuna EU. To so programi, ki jih razpisujejo: Generalni direktorati Evropske komisije, Agencije Evropske komicije, EU parlament - npr. Ustvarjalna Evropa, LIFE, Obzorje 2020, Evropsko teritorialno sodelovanje in drugih (v nadaljnjem besedilu: razpisi EU). Ministrstvo bo sofinanciralo finančni prispevek za zagotavljanje lastne udeležbe za projekte, ki se izvajajo na dan objave javnega poziva in se zaključijo najkasneje do 31. 12. 2019. EU programi, ki odstotka finančnega prispevka za zagotavljanje lastne udeležbe ne določajo, niso predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu.

Namen JR: ministrstvo se zaveda pomembnosti vključevanja in delovanja NVO v programih, ki zadevajo širši evropski prostor. S finančnim prispevkovm za zagotavljanje lastne udeležbe za projekte NVO odobrenih s strani EU, namerava ministrstvo spodbuditi povezovanje in partnersko sodelovanje nevladnih organizacij v mednarodnih projektih in okrepiti njihvoe operativne zmogljivosti.

Pogoji na za kandidiranje: nevladne organizacije, ki imajo vlogo vodilne ali partnerske organizacije v projektih, ki so bili izbrani na javnih razpisih EU in ostali pogoji splošne narave.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za leto 2018: 1.000.000,00 EUR.

Rok za oddajo prijav: 23. julij 2018.

Razpisna dokumentacija