Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v obdobju od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2021

Rok za oddajo prijavo je 5. september 2018 do 14. ure.

datum: 18.06.2018

kategorija: novice

Slika_shibuya

Predmet JR: sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev na Japonskem v okviru skupnih znanstvenoraziskovalnih projektov v obdobju od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2021 na vseh znanstvenih področjih (na japonski strani so ta področja vključena v znanstvene vede: družboslovje, naravoslovje in humanistika). Bilateralni projekti trajajo dve letu.

Subjekti, ki se lahko prijavijo: raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:

Cilj JR: okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Japonsko, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev ter povečati število prijav slovenskih in japonskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov EU na področju raziskav in inovacij.

Pogoji: vodja bilateralnega projekta lahko odda samo eno prijavo. Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo 29. člen Zakona, 8. člen Pravilnika o postopkih in Pravilnik o pogojih za vodje. Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.

Okvirna višina sredstev: 48.000,00 EUR. Dogovor med državama je, da sprejme štiri prijave, ki se sofinancirajo za celotno razpisno obdobje dveh let do višine 12.000,00 EUR oz. do višine 6.000,00 EUR v posameznem letu. V skladu z dogovorom obeh držav, vsaka država sofinancira stroške obiskov svojih raziskovalcev:

Čas izvajanja razpisa: od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2021.

Rok za oddajo prijavo: 5. september 2018 do 14. ure.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani ARRS.