Izmenjalnica praks Industrije 4.0 VIDNOST

3. julij 2018 ob 9. uri, GZS, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana C (1. nadstropje)

datum: 14.06.2018

kategorija: novice

Slika_Industrijske revolucije

Ključne tehnologije Industrije 4.0 omogočajo podjetjem predvsem povečanje konkurenčnosti, kar med drugim pomeni eliminacijo potrat, skrajšanje pretočnega časa v proizvodnih procesih in s tem skrajšanje časa dostopa do trga. Poveča se tudi fleksibilnost in rekonfigurabilnost proizvodnih sistemov in procesov ter s tem odzivnost. Obenem pa podjetja znižajo tudi proizvodne stroške.

V grozdu Pametne tovarne priporočajo podjetjem, da se uvajanja konceptov I4.0 lotijo strateško z ustrezno sistematiko. Eden prvih korakov je, da v podjetju za skupno mizo zberejo ljudi, ki vedo kaj tehnologije I4.0 omogočajo in nato oblikujejo interdisciplinarne time. Nato je potrebno, v poplavi izrazov, tehnologij in področij, najti skupni jezik in v nadaljevanju definirati poslovne cilje in narediti tudi analizo dolgoročnega vpliva uvajanja novih tehnologij I4.0 na delovno silo. 

Rdečo nit uvajanja I4.0 predstavljajo digitalni dvojčki, katerih namen je izvajanje "kaj-če" scenarijev, kar omogoča takojšnje povečanje učinkovitosti opreme oziroma strojev (OEE). Vzporedno pa se postopoma uvaja tudi ostale ključne tehnologije I4.0 in s tem izvaja digitalizacijo podjetja.

S pojmom "vidnost" se lahko opiše prvi nivo vzpostavljanja pametne tovarne. S pomočjo senzorjev in drugih pametnih vozlišč iz nabora interneta stvari se vzpostavi distribuiran sistem, ki lahko zajema dogodke in stanja v realnem času in posreduje zbrano informacijo do ključnih odločevalcev v procesu.

Izmenjalnica dobrih praks grozda Pametne tovarne bo osvetlila pristope, izzive in izkušnje, ki spremljajo prve korake celovitega uvajanja Industrije 4.0.

Program

Kotizacija za udeležbo znaša 120 EUR. Za člane SRIP ToP je udeležba na dogodku brezplačna, člani GZS imajo 20 % popusta, člani sekcije SuSSI pa 60 % popusta. Vsak nadaljnji udeleženec iz istega podjetja ima 30 % popusta. Število prijav udeležencev iz enega podjetja je omejeno na 4.

Spletne prijave sprejemajo do ponedeljka, 2. 7. 2018, do 18. ure. Dodatne informacije dobite preko el. pošte na naslovu marko.bohar@gzs.si.