Zunanji finančni instrumenti EU

Kakšne so možnosti vključevanja zasebnega sektorja v zunanje finančne instrumente Evropske unije?

datum: 11.06.2018

kategorija: novice

Slika_zastava

Predstavniki Generalnega direktorata za mednarodno sodelovanje in razvoj Evropske komisije (DG DEVCO) so v Ljubljani v organizaciji Centra za energetsko učinkovite rešitve in SRIP-a Pametna mesta in skupnosti 1. junija 2018 predstavili možnosti za vključevanje zasebnega sektorja v zunanjih finančnih instrumentih Evropske unije. Predstavitve smo se udeležili tudi predstavniki SIS EGIZ oz. SRIP-a Zdravje - medicina.

Predstavljen je bil zunanji investicijski načrt (EIP), Sklad za trajnostni razvoj (EFSD) in ELECTRIFI pobuda, s poudarkom na priložnostih za investiranje v energetsko in drugo razvojno infrastrukturo v državah podsaharske Afrike, Azije, Karibskih držav in Jugovzhodne Evrope. Gre za bančne garancije in mešane finančne instrumente EU (EU donacije s krediti in solastništvom), s katerimi evropska komisija želi spodbuditi evropska podjetja v naložbe v energetsko in drugo infrastrukturo v deželah tretjega sveta. Komisija v okviru različnih naložbenih stebrov financira pripravo investicijskih programov, trženjske analize, vzpostavitev verig vrednosti in izgradnjo potrebnih kapacitet ter reforme regijskih in nacionalnih vlad. Podprti so projekti, ki jih s pomočjo regionalnih ali nacionalnih vlad spodbudijo podjetja na področjih izrabe trajnostne energije, trajnostnega kmetijstva, mikro, malih in srednjih podjetij, trajnostnih mest in digitalizacije za trajnostni razvoj. Finančne spodbude se bodo dodeljevale preko nacionalnih finančnih institucij - v našem primeru so v teku pogovori s SID banko. Več informacij na naslovih "one-stop-shop" zunanjega investicijskega načrta EIP je dosegljivih tukaj.

Celotna predstavitev je dosegljiva na spletni strani in na youtube kanalu. 

Vir informacije