"Kar rad delaš, delaš dobro."

V središču: intervju z Jožetom Mermalom, predsednikom uprave BTC d.d.

datum: 06.06.2018

kategorija: novice

Slika_Mermal

Jože Mermal je na čelu družbe BTC že četrt stoletja. Kot pravi, je najbolj ponosen, da inovativnost, trajnostna rast in nove tehnologije niso le črka na papirju, ampak jih pretvarjajo v konkretna dejanja s konkretnimi rezultati. "Kratica BTC tako dobiva nov pomen, in sicer Business Transformation Center. Nastopati želimo v vlogi centra za poslovno preobrazbo." BTC City, pametno mesto znotraj mesta Ljubljane, tako združuje že 450 trgovin, 70 restavracij in 21 milijonov obiskovalcev na leto. V javnosti odmevajo tudi številne ostale iniciative, kot sta ABC pospeševalnik in BTC Living Lab, pred kratkim pa so podpisali tudi pismo o nameri za ustanovitev Evropskega Blockchain Hub-a. Mermal namreč prisega na povezovanje, odprtost in sodelovanje, ki so pogoj za prebojne projekte. V tej luči toplo pozdravlja tudi delovanje združenj kot je SIS EGIZ. Na vprašanje kdo je njegov vzor, pa odgovori: "Vsak posameznik, ki izžareva znanje, srčnost in energijo."

Kateri so po vašem mnenju ključni gradniki ugleda managementa? Je management kot profesija dovolj cenjen glede na odgovornosti, ki jih nosi? Če ne, zakaj ne? Če da, kako naj raven ugleda zadrži?

Na ugled managementa vpliva več dejavnikov, med njimi so zagotovo pomembne njegove kompetence, dosežki oziroma dejanja, pa tudi voditeljske sposobnosti, vizionarstvo in integriteta. Po globalnih raziskavah sodeč uživa sicer managament relativno manj zaupanja kot denimo strokovnjaki, uspešni podjetniki ali predstavniki nevladnih organizacij. To je posledica preteklih slabih praks korporativnega upravljanja, ki so zaradi nekaj odmevnih afer omadeževale management kot poklic.

Ne glede na to verjamem, da imamo voditelji vsak dan znova priložnost, da s svojimi odločitvami in ravnanjem dokazujemo, da smo vredni zaupanja tako svojih sodelavcev kot ostalih deležnikov. Management je tisti, ki mora spodbujati pozitivne spremembe, da lahko transformiramo celotno družbo, od vrha navzdol.

BTC piše zgodbo uspeha, napredka, vizionarskega razvoja. Na katere dosežke v času vodenja BTC ste najbolj ponosni?

Družba BTC se je v obdobju mojega 25-letnega vodenja soočala z velikimi izzivi, ki smo jih uspešno reševali in vedno znova izkoristili za krepitev našega poslovanja in poslovnega modela v smeri odprte, inovativne družbe. Nemogoče je vse opisati v enem odgovoru, lahko pa naštejem nekaj ključnih: BTC City Ljubljana je postal inovativno mesto, ustanovili smo poslovno enoto: Misija: Zeleno in razvili lasten Eko indeks, ustvarili smo inovacijski središči ABC pospeševalnik in ABC HUB, v teku je digitalizacija poslovnih procesov v vseh stebrih družbe BTC, razvili smo koncept živega laboratorija za testiranje inovativnih rešitev prihodnosti. Letos smo ustanovili tudi svoj start-up Phoenix, zabeležili prvo testno plačilo s kriptovaluto in s tem stopili na pot k uresničitvi misije, postati prvo Bitcoin mesto na svetu.

Vse to je posledica zavedanja, da so spremembe stalnica in da je nenehen razvoj nujno potreben. Dodaten pospešek tej usmeritvi smo dali dve leti nazaj z ustanovitvijo Enote za inovacije in digitalizacijo. Sicer pa sem najbolj ponosen na to, da v našem podjetju inovativnost, trajnostna rast in nove tehnologije niso le črka na papirju, ampak jih pretvarjamo v konkretna dejanja s konkretnimi rezultati v realnem in digitalnem svetu.

Inovativnost je pomemben del vizije BTC. Zlasti zanimivi iniciativi sta testno okolje BTC Living Lab in pospeševalnik ABC. S kakšnim namenom ste ustvarili ta edinstven ekosistem?

Glavni namen ustanovitve testnega ekosistema je bilo odpreti družbo BTC in pokazati svetu, kaj ustvarjamo. BTC City je skozi mnoga leta postal pametno mesto znotraj mesta Ljubljana, katerega namen je testirati rešitve in prinesti hitre rezultate. Naša bogata infrastruktura - 450 trgovin, 70 restavracij in 21 milijonov obiskovalcev na leto - nam omogoča hiter vpogled v potrebe obiskovalcev in naših partnerjev in je hkrati odličen peskovnik za preizkušanje novosti. Na drugi strani ABC Pospeševalnik kot motor inovacij skrbi, da se odzivamo na spremembe v okolju in se stalno transformiramo. Kratica BTC tako dobiva nov pomen, in sicer Business Transformation Center. Nastopati želimo v vlogi centra za poslovno preobrazbo nas samih, pa tudi drugih podjetij iz našega partnerskega ekosistema.

Pred dobrim mesecem ste v poslovno - nakupovalnem središču BTC City Ljubljana izvedli prvo testno plačilo s kriptovaluto v fizičnem svetu. Kakšni so odzivi? Na podlagi česa se sicer odločate, kadar se podajate v nove poslovne izzive?

Tako je, 18. aprila sem v Vodnem mestu Atlantis izvedel prvo plačilo s kriptovaluto Bitcoin prek plačilnega sistema Elipay v BTC Cityju. BTC City se je tako v mednarodni prostor zapisal kot prvo Bitcoin mesto na svetu. Odzivi so bili odlični, saj smo s tem naredili korak naprej in pokazali svetu, da je Slovenija zelo napredna in odprta država. Pri izbiri novih izzivov zasledujemo usmeritev, da BTC City tudi v prihodnje ostane vodilno nakupovalno, poslovno in logistično središče v širšem evropskem prostoru, ki nenehno nadgrajuje svoj poslovni ekosistem v smeri inovacij. Verjamemo, da bo nadgradnja z najsodobnejšo tehnologijo obiskovalcem in potrošnikom vseh generacij izboljšala njihovo uporabniško izkušnjo ter olajšala vsakdan.

Katere ostale aktualne projekte še snujete v BTC?

Trenutno se močno pozicioniramo v svetu tehnologije veriženja podatkovnih blokov, kjer vzpostavljamo svoj ekosistem. Na našem območju delujejo številna podjetja, ki se ukvarjajo z razvojem tovrstne tehnologije za najrazličnejša področja. Eno takih je OriginTrail, s katerim družba BTC sodeluje na področju logistike, v sklopu BTC Logističnega centra. To pa je samo ena izmed prvih povezav.

Na dan Evrope, 9. maja, je družba BTC podpisala pismo o nameri za ustanovitev Evropskega Blockchain Hub-a, s čimer smo se kot ustanovni član pridružili Vladi Republike Slovenije, Digital Innovation Hub-u, Blockchain Alliance Europe, Kenup Foundation, Adriatic Council, Consensys, Cotrugli Business School, Zavodu STD, Blockchain Lab: UM, ter ostalim partnerjem.

Slovenija se umešča med inovacijske sledilce, pa čeprav imamo relativno močno znanstveno osnovno, prodorna podjetja in tradicijo inovatorstva. Kako si razlagate to diskrepanco?

Z vašo trditvijo se le delno strinjam. Do določene mere smo res zgolj sledilci, saj posamezne rešitve že obstajajo na svetu. Zato se je potrebno povezati in skozi partnerstva nadgrajevati te rešitve. Tudi v Sloveniji imamo odlične inovativne zgodbe, ki jih ponujamo zunanjemu svetu. Nobenega razloga ni, da ne bi bili mi ustvarjalci rešitev in so drugi sledilci. V družbi BTC smo se že vživeli v vlogo nosilca sprememb in inovacij, zato vzpostavljamo poslovne modele in ekosisteme, ki nas pripravljajo na dinamično prihodnost. Najbolj smo ponosni na naše inovativne rešitve na področju razvoja pametnih mest in pametne logistike.

Sloveniji se pogosto očita razdrobljenost. Kako v tej luči ocenjujete pomen združenj kot je denimo tudi SIS EGIZ, katerega prednostna naloga je povezati Slovenijo okrog prebojnih tehnologij in doseči kritično maso gospodarstva, akademske odličnosti in ustvarjalnih sil?

Združenja kot je SIS EGIZ absolutno podpiram, saj menim, da so nujno potrebna. Le s povezovanjem, odpiranjem ter sodelovanjem lahko dosežemo velike prebojne projekte. Kot sem že večkrat omenil, družba BTC stremi k odprti, inovativni družbi, kar pomeni, da veliko prebojnih projektov razvijamo ravno zaradi naše odprtosti za sodelovanje z inovativno naravnanimi partnerji. Eden od takšnih primerov je denimo naše sodelovanje z Unicredit banko, ki je s pomočjo hekatona v okviru ABC pospeševalnika našla inovativno rešitev za nov način plačevanja, ki jo v okviru živega laboratorija testiramo v BTC Cityju.

Katere vrednote vas vodijo pri delu, kaj cenite pri sodelavcih?

Pri sodelavcih cenim zagnanost, intelektualno radovednost ter stalno razmišljanje, kako naprej. Kaj bo družba BTC počela jutri? Kako bomo še izboljšale naše inovativno, pametno mesto? Kako bo izgledalo nakupovanje prihodnosti? Vse to so vprašanja, na katera skupaj z ekipo iščemo odgovore. Ob vsem tem trdno verjamem, da kar rad delaš, počneš dobro.

Kdo je vaš vzor, k čemu stremite?

Moj vzor je vsak posameznik, ki izžareva znanje, srčnost in energijo in te uporabi kot vzvod za lastno zgodbo o uspehu in hkrati za to, da spreminja svet na bolje. Pa naj bo to manager, mladi podjetnik, umetnik ali športnik. Zato v družbi BTC že vrsto let podpiramo najrazličnejše projekte, ki prispevajo k razvoju podjetnikov, mladih, umetnikov in športnikov. Verjamem, da lahko skupaj ustvarjamo boljše rešitve in dosežemo več, kot če bi se izzivov lotevali sami. Stremim k odkrivanju novih priložnosti, preizkušanju novih rešitev ter razvoju in izkoriščanju vseh potencialov in talentov. Na kratko: podpiram vse, kar odpira nove poti za rast na osebni ravni, ravni podjetja in družbe kot celote.

 

 

Tonja Blatnik, iUFC - Institute for Universal Future Communications