Sklad potrdil 5 novih kompetenčnih centrov za razvoj kadrov

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je danes objavil prejemnike sredstev na dodatnem javnem razpisu za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za leto 2018. Letos bo tako sklad ob 11 že delujočih kompetenčnih centrih (KOC) podprl še dodatnih 5 novih v skupni vrednosti 420.117,50 EUR.

datum: 04.06.2018

kategorija: novice

Slika_KOC

V nove kompetenčne centre bo skupno vključenih 59 podjetij z 11.411 zaposlenimi, kar pomeni, da bo v celotno operacijo KOC vključenih več kot 300 podjetij z več kot 47.200 zaposlenimi.

Tudi v novih KOC-ih gre za zelo raznolik spekter podjetij od velikih do mikro podjetij ter samostojnega podjetnika.

Novi kompetenčni centri bodo v roku le petih mesecev realizirali vsaj 2.289 vključitev svojih zaposlenih v usposabljanja in s tem pripomogli k izboljšanju kompetenc zaposlenih, krepili ozaveščenost zaposlenih in delodajalcev o nujnosti vseživljenjskega pristopa k usposabljanju, krepili povezovanje, mreženje podjetij ter prenos dobrih praks na področju razvoja kadrov, krepili konkurenčnost in inovativnost slovenskega gospodarstva ter promovirali področja uporabe, opredeljena v Slovenski strategiji pametne specializacije (S4).

Rezultate razpise najdete tukaj.

Med odobrenimi vlogami je tudi projekt Kompetenčni center za razvoj kadrov v biotehnologiji in farmaciji Bio-Pharm, v prijavi CO BIK-a, v skupni vrednosti 89.884,00 EUR. V projektu bo aktivno vključeno tudi Slovensko inovacijsko stičišče in sicer na področju organizacije izobraževanj.

Kick-off delavnica partnerjev KOC Bio-Pharm je potekal že 13. 6., nekaj utrinkov prilagamo spodaj.

12.6.2018_112.6.2018_212.6.2018_312.6.2018_612.6.2018_812.6.2018_9

Screen Shot 2018-07-05 at 14.40.38

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.